Magyarország szuverenitása, avagy szlovák reakciók egy állam alkotmányáról

Tovább folyik az uszítás, ezt a címet is adhattam volna írásomnak, gondolok itt arra, hogy szlovákiai politikusok a jószomszédi viszony ápolása helyett ismét uszítanak, riogatnak és valótlanságokat állítanak. Szlovákiának annyi köze van a magyar alkotmányhoz, mint Magyarországnak a szlovákhoz, viszont, ha Magyarországról bárki is véleményt mondana északi szomszédjának alapdokumentumáról, akkor a szlovák politikusok ismét elkezdenék azt szajkózni, hogy a magyar politikusok Szlovákia integritását veszélyeztetik.

Egy ünnepség margójára

Nemrégiben ünnepelte alapiskolám fennállásának hatvanadik évfordulóját, az ünnepség nagyon színvonalas volt és megható, legalábbis számomra, aki 8 évemet töltettem a szenci magyar alapiskola falai között. A visszaemlékezés ökumenikus Istentisztelettel kezdődött, a Szent Miklós templom ódon falai között katolikusok és reformátusok egyaránt jó szívvel emlékeztek meg az anyanyelvű oktatás újraindításáról.

Az ingyenesség álcája

Alkotmányunk szerint minden polgárnak joga van az ingyenes egészségszolgáltatáshoz, amennyiben van egészségbiztosítása, ennek mértékét azonban törvények szabályozzák. Amivel természetesen nem is lenne probléma, ha az egészségügy nem lenne alulfinanszírozott.

Még mi kérjünk bocsánatot?!

Szigeti László minap egy nyilatkozatában jogosan kritizálta és alkotmány ellenesnek nevezte az SNS petícióját, melyben azért kérik a polgárok aláírásos beleegyezését, hogy Szlovákiában csupán a szlovák nyelv legyen használható a hivatalokban. Ezzel nem csupán az a baj, hogy alkotmányellenes, de annak az Európai Uniónak az elveivel sem egyezik meg, melynek Szlovákia önként lett a tagja. Na meg persze nem egyezik a józan ész logikájával sem.

A kisvállalkozók nem is igazi vállalkozók?

Az egyik kereskedelmi rádiónak adott telefonos interjújában Ivan Mikloš miniszter megdöbbentő módon a vállalkozókat ketté osztotta. Az ő besorolása szerint: vannak igazi és nem igazi vállalkozók. Gondolkoztam, hogy az igazi, lehet-e az, aki önként vállalta, hogy magánvállalkozóként keresi a kenyerét, és a nem igazi pedig az lehet-e, aki kényszerből lett vállalkozó. Mikloš miniszter a vállalkozók egy részét az interjúban művállalkozóknak nevezte.

Munkajog – merre tartunk?

A szlovák kormány egyik fő prioritása a Munka Törvénykönyvének módosítása és a munkaerőpiac fejlesztése. A munkaerőpiac alakulása viszont azon is múlik, milyen a törvényi háttér, milyen feltételekkel lehet megteremteni az új és fenntartani a meglévő munkahelyeket. A szlovákiai munkaerő−piacot ma a minimálbéren való alkalmazás, a növekvő munkanélküliség jellemzi, s ez a prognózisok szerint 2015−2016−ig fenn is marad.

Tisztújítás a Szenci járásban

Március 27-én tartotta meg tisztújító kongresszusát az MKP Szenci járási szervezete Boldogfán. A küldötteket megtisztelte jelenlétével Berényi József, a párt elnöke is. Duray Rezső járási elnök köszöntötte a jelenlévők között Bárdos Gyulát, a párt Országos Tanácsának elnökét, Neszméri Tündét a Szociális, Családpoltikai és Egészségügyi Tanács elnökét is, valamint a megyei képviselőket és polgármestereket is.

Tisztújító járási konferencia Pozsonyban

35-pojar2.jpg

2011. március 23-án az MKP pozsonyi székházában tartotta tisztújító konferenciáját az MKP pozsonyi járása. Az országos elnökség tagjai közül a konferencia vendégei voltak Berényi József, az MKP elnöke, Bárdos Gyula az OT elnöke és Neszméri Tünde alelnök. A konferencia új járási elnököt választott a 11 tagú járási elnökség élére Dudás László személyében. Az április 16-ai Nagymegyeren megvalósuló kongresszuson 6 küldött képviseli majd Pozsonyt, s ezentúl 1 pozsonyi tagja lesz az MKP országos tanácsának.

Az önkormányzati képviselőket is sújtaná a készülő Munkatörvénykönyv

A szlovák kormány egyik fő prioritása mostanában a Munkatörvénykönyv módosítása és a munkaerőpiac (vissza)fejlesztése. A munkaerőpiac alakulása azon is múlik, milyen a törvényi háttér, milyen feltételekkel lehet megteremteni az új munkahelyeket, esetlegesen a meglévőket fenntartani. A tervezet több negatívumot is tartalmaz, az egyik intézkedése például az önkormányzati képviselőket sújtja.

Úder proti poslancom miestnych samospráv v návrhu Zákonníka práce

Jednou z hlavných priorít slovenskej vlády v súčasnosti je zmena Zákonníka práce a (spätný) rozvoj trhu práce. Rozvoj trhu práce závisí aj od toho, aké je legislatívne pozadie, za akých podmienok je možné vytvoriť nové, resp. udržať už existujúce pracovné miesta. Novela obsahuje viac negatív, jedno opatrenie by sa dotklo napríklad poslancov miestnych samospráv.