A Magyar Ifjúsági Konferencia ülésén

DSCF0938.JPG

Több mint 10 évvel ezelőtt a magyar kormány életre hívta a Magyar Ifjúsági Konferenciát, melynek tagjai a Magyarországon és határon túl működő magyar ifjúsági szervezetek, legnagyobb örömünkre a taglétszám folyamatosan nő. A MIK konferenciáit néhány éves szünet után sikerült összehívni és új erővel kezdtünk hozzá a munkához még három évvel ezelőtt. Az idei évben először Munkácson találkoztunk szeptemberben, a magyarországi választások és kormányváltás után, a második ülésre a december 10-12-ei hétvégén került sor, az ülésen a via Nova - ICs képviseletében vettem részt. Nagy megtiszteltetés ért minket, ugyanis pénteken a Sándor-palotában fogadott a Magyar Köztársaság elnöke, Schmitt Pál, aki elmondta az egyik legfontosabb célunk manapság a magyar nyelv megőrzése, annak ápolása, mivel a köztársasági elnök kötetlen beszélgetésbe elegyedett velünk, ismertettem vele a Via Nova - ICs Beiratkozási Körútját, mellyel arra kívánjuk felhívni a szülők figyelmét, hogy az magyar gyereknek a magyar iskola a legjobb választás.
Szombaton a MIK délelőtti ülésére a parlamentben került sor, ahol Kövér László az országgyűlés elnöke is köszöntette a határon túli fiatalokat. A Konferencia hallgatósága több előadást is meghallgatott, melyben biztosították a magyar fiatalokat arról, hogy a kormány partnerének tekinti a MIK-et és észrevételeinket figyelembe veszik a nemzetpolitikai és támogatási rendszer kialakításakor.
A konferencia délután szekció ülésekkel folytatódott, ahol a közös együttműködésekről tárgyaltunk.
Majd a régiós beszámolókban mindenki beszámolt az otthon kialakult politikai helyzetről, rendezvényekről. Örömmel vettük tudomásul, hogy több országban pozitívan alakul a helyzet, azt sajnáljuk csupán, hogy a Kárpátalján és a Felvidéken több nacionalista jellegű törvény születik, illetve az ígéretekkel ellentétben azokat nem szüntetik meg, vagy nem módosítják kellő mértékben. A magyar kormány képviseletében Téglásy Kristóf elmondta, hogy Magyarország odafigyel problémáinkra és megpróbál segítséget nyújtani.
A nyilatkozat elfogadása után kötetlenül beszélgettünk tovább a konferencián hivatalosan megkezdett témákról, elsősorban a jövőbeni együttműködésekről.

Zárónyilatkozat

2010. december 11-én, Budapesten tartotta soros ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia, amely a magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztetési fóruma.
A küldötteket a konferenciát megelőző nap a Sándor-palotában fogadta Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök úr. A konferenciát az Országgyűlés Delegációs termében Dr. Kövér László házelnök úr köszöntötte, kiemelve, hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia az elmúlt, több mint egy évtized során bebizonyította életképességét. Az Országgyűlés elnöke üdvözölte, hogy az eljövendő határon túli döntéshozók és közösségi vezetők a rendszerváltás illúziójából kiábrándulva töretlen hittel és kitartással dolgoznak a magyar nemzet fennmaradásáért. A küldötteket köszöntötte Széll Lőrinc, a román Nemzeti Sport és Ifjúsági Hatóság államtitkár helyettese is.

Soltész Miklós szociális-, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a család- és népesedéspolitika fontosságára hívta fel a hallgatóság figyelmét, Téglásy Kristóf főosztályvezető úr az új kormányzati ifjúságpolitika céljait, a kialakult intézményi struktúrát mutatta be. Márton Balázs, a magyar EU elnökség ifjúságpolitikai feladatairól és lehetőségeiről tájékoztatta a delegáltakat. Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára felajánlotta segítségét a MIK külhoni tagszervezeteinek. Államtitkár asszony bejelentette, hogy 2012-ig létrejön a Magyarság Háza, amely nem csak múzeumként fog szolgálni, hanem újszerű, interaktív fóruma kíván lenni a fiataloknak.
Ulicsák Szilárd miniszteri biztos úr előadásában ismertette az újonnan megalakuló Bethlen Gábor Alap struktúráját, amely három fős bizottságból, kilenc fős kollégiumból tevődik össze. Munkáját pedig a Magyar Állandó Értekezlet és a Magyar Ifjúsági Konferencia szakmai iránymutatása alapján kívánja végezni.

A délutáni szekcióbeszélgetések zárásaként a Magyar Ifjúsági Konferencia küldöttei megfogalmazták az új magyar kormány iránti kéréseiket:

Köszönve államelnök és házelnök úr kedves fogadtatását, a Kárpát-medencei ifjúsági ügyek iránti nyitottságát, a Magyar Ifjúsági Konferencia hasonló nyitottsággal vállal szerepet a nemzetpolitikai stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában.

Kérjük, hogy a Magyar Ifjúsági Konferencia képviselői tanácskozási joggal vehessenek részt a MÁÉRT munkájában, véleményezési joggal rendelkezzenek a támogatási prioritások meghatározásában.

A Magyar Ifjúsági Konferencia felajánlja szakmai tapasztalatát a jövő évben esedékes Mozaik 2011 ifjúságkutatás és a népszámlálások eredményes lebonyolításához.

A Bethlen Gábor Alap hatékony működtetési rendszerének kidolgozásában aktív szerepet vállalunk és kérjük az ifjúsági keret létrehozását, a korábbi gyakorlattal ellentétben a határon túli támogatások politikamentes, szakmai alapú és célirányos elosztását.

A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözli új tagjait: a Magyar Cserkészszövetséget, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetet, valamint a Nagybecskereki Katolikus Püspökséget ifjúsági referense képviseletében.

A Magyar Ifjúsági Konferencia a következő ülését Burgenlandban tartja.