A nemzet jövője

„… elveszett az a nemzet, melynek hadserege politizál, bírósága osztályérdeket tart ítélkezés közben szemei előtt, úgy nagy veszély fenyegeti azt a nemzetet is, melynek pedagógiai közkatonái nem a minőségi elv jegyében iparkodnak nevelni és hatni a nemzet szűz ősanyagára, a jövő táptalajára, a gyermekekre. A néptanítók szellemi szintje, világnézeti függetlensége, pedagógiai szándéka egyértelmű a nemzet jövőjével.“ írta Márai Sándor, a kassai polgár, és mikor lennének aktuálisabbak ezek a sorok, ha nem pont az iskolába való beíratások időszakában.
Márai Sándor gondolatai a mai embernek azt is mondhatják, válasszad az anyanyelvű oktatást és nevelést gyermekednek, hiszen másként elveszik nemzetünk. Sok tudós, gondolkodó elmondta már, miért jó anyanyelven, magyarul tanulni, de azt tapasztaljuk sokszor ezek az érvek sem hatnak. Évekkel ezelőtt ezért a Via Nova - ICs egy kampányt indított. A kampánnyal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, nemzetünk megmaradásának egy útja van, a magyar szülők meggyőzése arról, hogy a magyar gyermeknek magyar iskolában a helye. Az indokok között szerepel, hogy a magyar környezetből kiszakadt gyermek, idegennek érzi magát egy új helyzetben, amikoris csak szlovákul beszélnek hozzá. Mivel nem érti a szavakat, a betűvetést, olvasását is sokkal nehezebben sajátítja el. Ezt a lépéshátrányt nagyon nehéz ledolgoznia később, és ne felejtsük el, a szlovák iskola nem fogja megtanítani a gyermeket a magyar nyelv szépségeire, irodalmi gyöngyszemeinket nem tanítja és tanulságos, legendákkal teleszőtt történelmünket sem ismerheti meg, a gyermeknek így elvesznek a gyökerei, nem lesz identitástudata, avagy a szlovák iskola elferdített képet ad hat neki az ősei nemzetéről, tehát önmagáról.
A Beiratkozási körút alkalmával nem csak az észre kell hatnunk, a szülők és a gyermekek lelkét is meg kell győznünk arról, mi a helyes választás. Ez akkor sikerülhet, ha a szülő is látja, a pedagógus, akire gyermekét bízza, szereti a gyermekeket és pozitív kapcsolatot tud kialakítani a tanítványaival. Ezért sok helyütt a Beiratkozási Körút alkalmával a pedagógusok voltak az elsődleges segítőink, akik érzik, az iskola jó híre, és a magyar iskola híre rajtuk áll vagy bukik, itt szeretném tehát megköszönni minden pedagógusnak, aki segítette munkánkat, hiszen a májusi népszámlálás előtt ennek a programnak kettős hozadéka lehet, megtelnek a magyar iskolák gyermekekkel, és bátran vállalják a polgárok nemzetiségüket, magyarságukat.

Hírvivő, 2011. január