Az ifjúsági szervezetek nevelő-oktató feladatokat is ellátnak

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vezetői és az RMS elnöke, Andrej Schulcz (fotó: Csémi Szilárd facebook oldala

A Szlovákia Ifjúsági Tanácsa (Rada mládeže Slovenska, RMS) megtartotta éves közgyűlését, majd Fórum 2016 címmel szervezett vitafórumot, ahol az ifjúságot érintő kérdésekkel foglalkoztak. Az RMS-nek az országos jelentőségű szlovákiai ifjúsági szervezetek a tagjai.

A Szlovákia Ifjúsági Tanácsa (Rada mládeže Slovenska) negyvenkettedik közgyűlésén a Quo Vadis közösségi ház előadótermében, az ernyőszervezet aktív tagjaként a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség is részt vett. A Fórum 2016 elnevezésű vitafórumon is jelen voltak a magyar cserkészek, ezen az ifjúságot érintő kérdéseket boncolgatták a résztvevők. Szlovákia Ifjúsági Tanácsa több mint 30 gyermek és ifjúsági szervezet érdekeit képviseli az állam felé. Az ernyőszervezetnek tagja a Diákhálózat is.

A közgyűlés elsődleges feladataként az új tagok felvételéről döntöttek, majd az alapszabály módosítása került napirendre. Végül titkos szavazással az elnökség három új tagjának és az Ellenőrző Bizottság két új tagjának megválasztása következett. Szlovákia Ifjúsági Tanácsát az elkövetkező három évben a korábbi elnök, Andrej Schulcz vezeti.

A közgyűlést követően megrendezett Fórum 2016 célja az együttgondolkozás volt. A résztvevők workshopok keretében vitatták meg vajon mi motiválja, vagy mi tántorítja el a fiatalokat a közügyekben való részvételtől, vagy hogy miben különbözik az ifjúságnevelő munka az iskolán kívüli szabadidős tevékenységektől – tájékoztatta portálunkat Juhász Szabó Csilla a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség kommunikációs vezetője. A fórum egyik legfontosabb témájaként szó volt a nemformális nevelés elemeinek beemeléséről az iskolai oktatásba, felvetődött a sport és az ifjúsági szervezetek közti anyagi támogatás aránytalan elosztása is, amely az ifjúsági szervezetek kárára történik. Miközben az ifjúsági szervezeteknek gyakran pótolniuk kell az iskolai, valamint a családon belüli nevelést is.

Az RMS idei fő feladata a Strukturált Párbeszéden alapuló aktív, kezdeményező részvétel volt. A Strukturált Párbeszéd célja, hogy lehetőséget adjon a fiataloknak aktívan részt venni a demokráciában és a döntéshozókkal való kapcsolat által a politika rájuk vonatkozó részének alakulásában – tudtuk meg Juhász Szabó Csillától. A Párbeszéd hozzájárul ahhoz, hogy az uniós ifjúságpolitika megfeleljen az Európai Unió tagállamaiban élő fiatalok igényeinek és elvárásainak. A Strukturált Párbeszéd során több módon fejthetik ki véleményüket a fiatalok, személyes találkozókat szerveznek, online felméréseket végeznek.

A felmérésben Szlovákia legnagyobb magyar ifjúságnevelő szervezeteként az SZMCS is részt vett, így a magyar kisebbség fiataljai is elmondhatták véleményüket. Újdonságnak számított, hogy idén először volt magyar nyelvű változata az internetes kérdéssornak. A reprezentatív felmérésbe összesen 11 896 fiatal kapcsolódott be, ebből 9781 az online kérdőívek segítségével.

http://felvidek.ma/2016/12/az-ifjusagi-szervezetek-nevelo-oktato-feladat...