Csatlakozz a jövőhöz! – Tettek útján a Via Nova – ICS

via-nova-valasztas-640x452.jpg

Megalakulása óta nem volt olyan fiatalos választási listája a Magyar Közösség Pártjának, mint a március ötödikére felállított jelöltlista – mondta Berényi József, a párt elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Via Nova – ICS tagjai mutatták be programjukat és jelöltjeiket Komáromban.

Berényi József örömét fejezte ki, hogy a pártot rendre öt százalék fölött mérik a közvélemény-kutató ügynökségek, de hozzátette, nem a felméréseket, hanem a választásokat kell megnyerni, azaz elérni az öt százalékos küszöböt.

Gubík László, a Via Nova – ICS elnöke elmondta, öt jelöltet indít az MKP választási listáján a szervezet, míg a további jelöltek a járási struktúráknak köszönhetően kerültek a listára, de tagjai a szervezetnek, ebből alakult ki az a 23 főből álló csoport. Ők mind olyan személyiségek, akik akkor is kitartottak az MKP mellett, amikor nem volt divat a politizálás – fogalmazott a szervezet elnöke. Ezért az a döntés született, hogy a szervezet összes tagja helyet kap a közös kampányban. A Via Nova – ICS két szlogennel indul. Az egyik, a Tettek útján, azokat a cselekedeteket jelöli, amelyekkel a jelöltek tesznek a közösségért, ilyen például a kétnyelvűsítés, a jótékonysági rendezvények, az őstermelői piac, az őshonos és a hazai termékek népszerűsítését ösztönző programok, óvodák felújítása, jutalomkirándulások, de a honvéd sírok felújítása. Ezekről videók is készülnek majd.

A másik szlogen a Csatlakozz a jövőhöz. Ez a program címe, amely a felvidéki magyar fiataloknak szól. A csapat a Felvidék összes régióját lefedi, és szakmailag is több szakterületet lefednek a jelöltek. A szervezet programja szorosan kapcsolódik a párt választási programjához, de néhány elemét kibővítették, és hangsúlyosabban foglalkoznak a fiatalokat érintő problémákkal.

Cziprusz Zoltán szerint a Via Nova – ICS jelöltjei, az a 23 ember, akik a listán szerepelnek, erős csapat. A felvidéki magyarság nagy része nem a nagyvárosokban él, hanem kisebb településeken. A többség ezen belül is a leszakadó régiókban lévő településeken. Az MKP programjából kiindulva megalkotott Via Novás program is a szülőföldön boldogulást és a leszakadó régiók fejlesztését szorgalmazza. Nem szerencsés, hogy a fiatalok elvándorolnak falvainkból, akár külföldi munkára, akár az ország nyugati szegletébe. A fiatalokat otthon kellene tartani, ott munkát adni nekik. Cziprusz szerint ehhez jó alapot szolgáltathat például egy startlakás program, hogy a fiatalok ne adósodjanak el évtizedekre. A Via Nova – ICS programjában is megjelenik a családok támogatása, a gyermekvállalást ösztönző intézkedések, ilyen például az adókedvezmények biztosítása a gyermeket vállaló családok számára. A munkaerőpiac igényeit és az oktatási szakirányokat is összhangba kell állítani – véli a Via Nova – ICS listavezetője, hiszen hiába érkezne befektető egy régióba, ha ott nincs megfelelő munkaerő.

Ugyan a Via Nova – ICS programja nem foglalkozik a bevándorlás kérdésével, de el kell mondani, a polgári társulás tagjai egyet értenek az MKP álláspontjával, hogy a menekültek helyzetét a konfliktuszónához legközelebb eső biztonságos országban kell kezelni, ott kell őket elhelyezni, és ott tartani. A szervezet elutasítja a kvótarendszert. Biztonságpolitikai szempontból nincs különbség a kötelező és az önkéntes kvóták között, ezt bizonyítják a párizsi események és a szilveszter éjszakján történt molesztálások is – véli Cziprusz Zoltán. „Nekünk, felvidéki magyaroknak elsősorban a kárpátaljai magyarsággal kell szolidárisnak lennünk, az ott kialakult orosz–ukrán válság okán – mondta a Via Nova – ICS listavezetője.

Ilkó Zoltán kiemelte, sajnos nehéz a szülőföldön való boldogulás, olyan programokra van szükség, amelyek segítik a szülőföldön maradást. Ezért a célkitűzések közé bekerült, hogy a szervezet támogatja a mezőgazdasági termelést, elsősorban a háztáji gazdálkodást. Ugyan a nagyvállalatokkal nem tudja felvenni a versenyt egy kis vállalkozó, de prioritás a Via Nova ICS számára a vidéki turizmus, aminek következtében a háztáji termelés is fellendülhet. A mi járásainkban nem csupán a mezőgazdasági termelés jelent értékeket, hanem szakrális és a kulturális emlékeink is, amelyekre építve fejleszteni lehet a helyi turizmust. A fiatal vállalkozókat adókedvezménnyel is segíteni kell. Sok esetben az induló vállalkozások elvesznek a bürokratikus adminisztrációban, ezért évekkel ezelőtt a Via Nova elindította a Kezdj okosan! című projektet, amelynek keretében sikeres vállalkozók adnak tanácsokat kezdő vállalkozóknak.

„A közösségépítéshez és a családalapításhoz erős gazdasági alapokra van szükségünk” – mondta Varga Tibor, ezért a szervezet szeretné kialakítani a karrierközpontokat, amelyeket kelettől nyugatig a nagyvárosokban működtetne. Ezek működése három alappilléren nyugszik: egyik az anyanyelvi oktatás és a tehetséggondozó programok megszervezése. Azt tapasztalták a szervezet aktivistái, hogy a gyermekek számára a legjobb az anyanyelvi oktatás, ezért szervezi meg évek óta a Via Nova – ICS a Beiratkozási Körutat. Fontos a tehetséggondozás is. Ennek jegyében Ki a vagány a vidéken? Címmel indított tehetséggondozó programot évekkel ezelőtt az ICS. A másik ilyen pillér a pályaválasztási tanácsadás, a harmadik pedig az álláskeresés segítése. Nem szabad elfeledkezni az élethosszig tartó tanulásról sem. A szórványban nagy segítség lehet az anyanyelv megtartásában és ápolásában a vasárnapi iskolák megszervezése is, ahova azokat a gyermekeket várják, akiknek nincsen lehetőségük anyanyelvükön tanulni.

„Az oktatási rendszerünket az állam részéről folyamatos támadások érik” – véli Samu István. A magyar gyermekeket a szlovák iskolába irányító kampányok negatívan hatnak nemzetrészünkre, ki kell állnunk kisiskoláink mellett. Egy kisiskola nemcsak a gyermekek nevelésében segíti a közösséget, hanem munkahelyet is biztosít a pedagógusoknak. Az iskoláknak önállóan gondolkodó fiatalokat kellene nevelniük. Oktatásunk problémáinak megoldására egy országos fórumot kellene létrehozni. A modern szakképzés visszaállítása is a Via Nova – ICS prioritása. Oktatásunk fejlesztése fennmaradásunk egyik záloga. Az intézményi hátteret és rendszert hatékonnyá kell tenni. Szükséges lenne létrehozni a hatékony duális képzési rendszert is.

Samu szerint fontos lenne az iskolákban bevezetni az iskolaorvos-rendszert és kiépíteni a pszichológiai tanácsadást, ezzel sok problémát, amelyek az iskolákban felmerülnek, ki lehetne küszöbölni.

„A sport is közösségépítő tevékenység, e mellett vitathatatlanul pozitív hatása van az egészségre – hangsúlyozta Nagy Dávid. A jelölt emlékeztetett arra, hogy a rendszeres fizikai aktivitás növeli a koncentrációképességet, a csapatsport pedig elősegíti az együttműködési készséget. A sport egyik legnagyobb hozadéka mégis a közösségépítés. Nagy Dávid elmondta, néhány éve elindították a Felvidéki Labdarúgó Bajnokságot, amelybe tavaly már több mint ötszáz fiatal kapcsolódott be. Erre alapozva egy barátjával közösen megalapították a Felvidéki Labdarúgó Egyesületet is, és megkezdte működést a Felvidéki labdarúgó-válogatott. Ezeknek a kezdeményezéseknek identitást megőrző szerepük van. Nagy Dávid ügyvédként az állampolgárságukért küzdő emberek jogait is védi. Véleménye szerint mindenki tisztában van a törvény hibáival, de annak módosításához erős érdekképviseletre lenne szükség. Nyelvi jogaink betartása is fontos a szervezet számára, nem szabad engednünk a megfélemlítésnek. Erősíteni kellene a felvidéki magyarság jogtudatát.

Berényi József a programbemutató után sok sikert kívánt a fiataloknak, hiszen szerinte is szükséges a vérfrissítés a politikai életben. Véleménye szerint a kidolgozott program akár egy kormányprogram is lehet, igaz az olyan gazdag, hogy négy év nem elegendő a megvalósításhoz.

Neszméri Tünde

(Megjelent a Szabad Újság január 27-i számában.)