Gyümölcsoltó Boldogasszony

Tünde kép.jpg

Március 25-e Jézus fogantatásának ünnepe. Régi magyar neve, Gyümölcsoltó Boldogasszony, és a hozzá fűződő gazdag hiedelemanyag mutatja, hogy az oltás, szemzés hagyományos napja volt. A jámbor néphit szerint azért, mert Mária is ezen a napon fogadta méhébe Jézust - írja Jankovics Marcell.

Bálint Sándor az Ünnepi kalendáriumban így ír a napról:

Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához monda is fűződik, amely az ünneprontás hiedelemvilágába tartozik.
Bánóc (Banovce) mellett egy szlovák faluban történt, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, tehát a nagyböjt kellős közepén este egy házban zeneszó mellett vígan táncolt a falubeli fiatalság. Egyszer csak, amint javában táncoltak, megjelent a szobában egy fehér asszony, nyilván Mária, és a zenészektől azt kérdezte: Játszotok? Játszunk – felelték ezek. Az asszony: hát csak játsszatok! Azután a táncolóktól kérdezte: táncoltok? Táncolunk – mondták ezek rá nagy vígan. Nohát csak táncoljatok! E szavak után eltűnt. A muzsikások azóta is játszanak, a táncosok pedig táncolnak, nem tudják végét szakítani. A lábuk már bokán felül elkopott. A szoba falairól már mind lehullott a vakolat a szüntelen dobogástól. A gyertya ég, de soha el nem ég. Az egész szoba csupa korom és füst.
Ezen a napon szokták a Csllóközben beoltani a fákat, hiszen ilyenkorra már megjön a meleg, a jó idő. Az ilyenkor oltott fa ágát nem szabad letörni, mert akkor abból vér folyik, illetve aki ezt teszi az a hiedelem szerint megvakul.

A mondás szerint ezen a napon a Boldogasszony kikergette a kocsmából az odamenekült Gergelyt, aki a szakállát rázta, hogy abból több hó már nem hulljon. Józsefet is kiűzte, mert az tartotta a hideget.

Ilyenkor már megérkeznek a fecskék is, ami a hagyomány szerint a tavaszt jelzi.

Felvidék Ma, 2009.03.25.