István király ma is példát mutat

Gujber László ünnepi beszéde, a háttérben István király.jpg

Rétén a Szent István tiszteletére felszentelt katolikus templomban
emlékeztek meg államalapító királyunkról augusztus 20-án. Az
ünnepség Bodnár Beáta zenés énekével kezdődött, az összetartozásról.
A program egy rövid összeállítással folytatódott első királyunk munkásságáról. Gyurcsi Erzsébet és a rétei fiatalok előadásából az ünneplők megismerhették szent királyunk életét, valamint egy legendát is felelevenítettek életéből. Majd szentmisével emlékeztek meg Istvánról, Isten áldását kérve a magyarságra. A szentmise után Gujber László, Pozsony megyei önkormányzati képviselő tartott ünnepi beszédet, aki elmondta: „Nyilván mindenki ismeri Szent István király életét, hallottak már törvényeiről, Intelmeiről, fia, Szent Imre herceg számára. Nagy részünk idézni is tud az intelmekből. (…) A 10 fejezetből álló intelmek 8. részében István ezt írja fiának: „A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel.” Szent István az ősök, a szülők tiszteletére és szeretetére tanította a fiát. Ezt az intelmet ma valahogy így fogalmaznánk meg: aki hűtlen az ősei kultúrájához, nyelvéhez, könnyen elidegenül Istenétől is. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Szlovákiában 10 év alatt több mint ötvenezer fővel csökkent a magyarok száma, és ha megnézzük a magyarság növekvő átlagéletkorát az utóbbi évtizedekben, ez a folyamat nemcsak leállni, de lassulni sem fog. És ha a templomainkban körülnézünk, ugyanezt látjuk: a vasárnapi miséken nagyrészt csupán nyugdíjas nénikkel találkozunk. (…) Szent István király, bár a fiának címezte, de nekünk, ezer évvel utána élő magyaroknak is szánta intelmeit. Ne feledkezzünk meg róla, őseinkről, őrizzük meg őket emlékezetünkben. De azt is véssük az eszünkbe, hogy gyermekeink, unokáink felnevelése a mi feladatunk (lesz), neveljük hát őket is ebben a szellemiségben, hogy tanulják, ismerjék és szeressék múltjukat, őseiket, szüleiket. Elvégre is a határokkal szétszaggatott magyarságot már csak a közös nyelv, a közös ősök és a közös múlt tartja össze. De mindezek mellett tisztelnünk kell a többi nép fiait is, különösen azokat, akikkel közvetlen kapcsolatban állunk, akik támogatnak minket, még ha bizonyos kérdésekben másképp is gondolkodnak, mint mi. Mi vagyunk ezen ország sokszínűségének hordozói, és hogy ezt megőrizzük-e, az csak és kizárólag rajtunk múlik. Ne hagyjuk hát, hogy egy nyelvű és egy szokású, gyenge és esendő legyen!”
Az ünnepséget Szitka Mária énekével zárták a szervezők, majd az eső miatt, a templom falán lévő Szent István emlékmű helyett, a templomban koszorúztak a megemlékezők. A szervezők nevében Gyurcsi Erzsébet kiemelte, így is István királyt koszorúzzák meg az ünneplők, hiszen a templomban ő látható az oltáron. A koszorúzás után az ünneplők elénekelték a himnuszt.

Szabad Újság, 2013.08.28.