Megemlékezés a Duka Zólyomi családról

Október 8-án, 18 órától a Pozsonyi Casinóban Duka Zólyomi Emese és Ildikó, a nemrég elhunyt testvérükre Duka Zólyomi Árpádra és szüleikre emlékeznek.
Duka Zólyomi Árpád édesapja Duka Zólyomi Norbert a felvidéki magyarság kiemelkedő alakja, nem csoda, hogy gyermekei is az általa járt útra tértek, minden nehézség ellenére is. Duka Zólyomi Norbert a pozsonyi tudományegyetemen szerzett jogi diplomát 1929-ben. 1929–1934 között az egyetem bölcsészeti karán francia és olasz nyelvet tanult. Később a pozsonyi konzervatóriumban zongora szakon, majd akkordeon szakon szerzett tanári oklevelet. A két világháború között és a II. világháború alatt tevékeny
közéleti és politikai szerepet vállalt, volt diplomata és újságró is. A két világháorú között ügyvédként dolgozott, a második világháború után bebörtönözték politikai szerepvállalásáért, szabadulása után fizikai munkából élt, majd tanári oklevelet szerzett, és pedagógusként dolgozott.
Duka Zólyomi Árpád Pozsonyban született. A galántai gimnáziumban érettségizett, majd a Cseh Műegyetem Magfizikai Karán 1968-ban szerzett diplomát. Dolgozott a pozsonyi Comenius Egyetem Matematika-Fizika Kara Magfizikai Tanszékének tanáraként. 1976 és 1989 között a dubnai Egyesített Atommagkutató Intézet Neutronfizikai Laboratóriumának tudományos munkatársa volt. A Neutronfizika, az alacsony rádioaktivitás és a maghasadás témakörében 80 tudományos publikációja jelent meg.
Politikai karrierjét az Együttélés Politikai Mozgalomban kezdte, melynek alelnöke volt. 1998-tól 2005-ig az MKP alelnöke, 2004-ig a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője, és 2004–2009 között az Európai Parlament képviselője volt. 2009-ben vonult nyugdíjba. Idén nyáron halt meg.

Szabad Újáság, 2013.09.18.