MKP: az önkormányzatok kapcsolódjanak be az Interreg projektbe

Farkas IVán.JPG

A múlt héten megalakult a Magyar Közösség Pártja Gazdasági és Régiófejlesztési Tanácsa. A szakbizottság feladata, hogy segítse a tanács elnökének, Farkas Ivánnak a munkáját.

Az ülésen polgármesterek, megyei képviselők és szakemberek vettek részt, mely után Farkas Iván nyilatkozatban tette közzé a bizottság tagjainak véleményét. Ez szerint a szakértők megelégedéssel vették tudomásul, hogy 2016 derekán végre megjelentek a 2014-2020 közötti fejlesztési időszak első pályázati felhívásai az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Programban. A határon átnyúló kapcsolatokat erősítő programba önkormányzatok és civil szervezetek is nyújthatnak be pályázatokat.

Az MKP szakmai bizottságának tagjai a polgármestereket, a helyi önkormányzatokat, a civil társulások vezetőit arra ösztönzik, hogy bátran pályázzanak, éljenek a lehetőséggel. Sajnálatos módon a mostani fejlesztési időszakra a program forrásainak összege lecsökkent, várható, hogy a források, ezzel a pályázás lehetősége nem tartanak ki a fejlesztési időszak végéig. Ezért fontos lenne, hogy partnereikkel a lehető legrövidebb időn belül nyújtsák be a pályázatokat a felvidéki magyar önkormányzatok és szervezetek is.

Az Európai Uniós pályázatok rendszere sokszor bonyolult, ezért az MKP gazdasági bizottságának tagjai arra kérik a pályázókat, hogy „forduljanak bizalommal a regionális fejlesztési ügynökségekhez (RRA), az Európai Területi Társulások (ETT, EGTC) irodáihoz vagy a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRt. szlovákiai irodáihoz. Az előbbiek elvállalják a projektmenedzsmentet, az utóbbiak útbaigazítást adnak” – nyilatkozta Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártjának alelnöke.

A program Kis Projekt Alapja első pályázati kiírását még nem hirdették meg, a közeljövőben várható az első pályázati felhívás meghirdetése.

A programmal kapcsolatosan az MKP gazdasági és régiófejlesztési bizottságának tagjai kifejezték reményüket, hogy az elbírálást követően valóban a határ menti térség fejlesztését biztosító pályázatok lesznek eredményesek, amelyek a határ menti térségben élők kapcsolatait erősíthetik, a térségben élők életkörülményeit javíthatják.

http://felvidek.ma/2016/10/mkp-az-onkormanyzatok-kapcsolodjanak-be-az-in...