Nagyjaink köszöntése – jubilánsok a nagykövetségen

jubilansok-640x399.jpg

Már hagyománnyá vált Magyarország Pozsonyi Nagykövetségén, hogy köszöntik azokat a felvidéki személyiségeket, akik méltó példaképeink lehetnek, azokat a jubilánsokat, akik bizonyították, a nehézségek ellenére is ki kell állni a magyarságért.

Czimbalomosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete köszöntötte a 85, 80, 75 és 70 éveseket. A jubilánsok munkásságát Lacza Tihamér méltatta. Az ünnepségen a pozsonyi Duna Utcai Gimnázium tanulói, Szőcs Réka és Ziff Stella programmal köszöntötték nagyjainkat. A rendezvényen jelen volt Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke, Németh Gabriella és Őry Péter alelnökök, Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, Molnár Imre a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója és Koncsol László író is. A jubilánsoknak Harmati Zsolt, a nagykövetség első beosztottja és Kiss Balázs, a nagykövetség sajtóosztályának vezetője is gratuláltak.

Czimbalmosné Molnár Éva elmondta, hagyománya van annak, hogy köszöntik a jubilánsokat. A tavalyi évben még két személyiség, Duba Gyula író és Tőzsér Árpád költő is jubiláltak, de őket a 2015-ös év más rendezvényein már köszöntötték.

Szeberényi Zoltán irodalomtörténész, kritikus, egyetemi oktató 85 éves lett. Számos monográfia, irodalomtörténeti írás szerzője. A szlovákiai magyar irodalom ismerője, kétkötetes összefoglalója a második világháború utáni szlovákiai magyar irodalomról a mai napig a legteljesebb összefoglaló. „Irodalomtörténészként azon a terepen indultál el, amely addig szinte feltáratlan volt, ott nemhogy utak, de még ösvények sem vezettek sehová, hiszen a két háború közötti korszak szlovenszkói magyar irodalmának a kommunista diktatúra évtizedeiben csak a baloldallal kapcsolatba hozható képviselőivel lehetett érdemben foglalkozni” – monda Szeberényiről Lacza Tihamér.

Fónod Zoltán is 85 éves lett. Irodalomtörténészként egyetemi oktató volt, dolgozott lapszerkesztőként és számos monográfiát írt, többek között Fábry Zoltánról. Ő szerkesztette A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikonát. Dolgozott többek között az Irodalmi Szemlében és a Szabad Újságban is.

Nagy János képzőművész 2015-ben töltötte be 80. életévét. Alapító tagja volt a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának. Ő alkotta Szenczi Molnár Albert szenci szobrát, Bulcsú vezér búcsi lovas szobrát, és a budapesti Esterházy János-emléktáblát is.

75 éves László Béla matematika szakos egyetemi tanár. 2004-től a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara dékánja volt. Kutatási területe a számelmélet és a matematika oktatásának módszertana, illetve a szlovákiai magyar oktatásügy története és helyzete. Ez utóbbiról hiánypótló szakirodalmat köszönhetünk neki. „Talán egyszer megírod majd a nyitrai pedagógiai főiskolán és a Konstantin Egyetemen eltöltött éveidről szóló visszaemlékezéseidet. Azt hiszem, izgalmas olvasmány lenne” – jegyezte meg méltatása végén Lacza Tihamér.

Tóth Elemér újságíró, legismertebb gyermekversköltőnk 75 éves volt tavaly. Számos gyermekverskötete jelent meg, miután az 1968-as tisztogatások után letiltották. Műfordítással is foglalkozott, főleg kortárs szlovák írók műveit fordította. Szerkesztőként dolgozott többek között a Szabad Földművesben, a Tábortűzben, az Irodalmi Szemlében és a Hétben.

Zirig Árpád is 75 éves lett. „Írtál prózát is, elbeszéléseidből egy válogatás is megjelent, de első könyved egy helytörténeti monográfia volt Nagymegyerről, ezt Gyüre Lajossal közösen írtátok. Ha esetleg valaki nem tudná, te a Csallóköz nagy szerelmese vagy és minden itt honos madár szinte személyes ismerősöd, de többször meséltél nekem érdekes történeteket, amelyeket idős csallóközi emberektől hallottál és tervezgetted is, hogy idővel kötetbe gyűjtöd ezeket” – tudatta Lacza Tihamér.

Duray Miklós politikus 70 éves volt tavaly júliusban. Íróként, egyetemi tanérként is ismert. A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának alapítójaként harcolt a magyar iskolák megtárásáért. Nézeteiért a szocialista diktatúra idején többször is letartóztatták. Az Együttélés Politikai Mozgalom elnökeként képviselőként dolgozott. „Alig 23 évesen már néptribün voltál és a felvidéki magyarság ügyének elszánt szószólója” – hangsúlyozta visszaemlékezésében Lacza Tihamér.

Szilva József grafikus, festőművész is 70 éves lett. Nyitrán, majd Budapesten tanult képzőművészetet. „A szó nemes értelmében véve megszállott művész vagy, aki felhőtlen nyugalommal kalandozik az egyes történelmi korokban, és vászonra viszi azokat az érzéseket és benyomásokat, amelyeket utazásai vagy olvasmányai során felhalmozott, legyen szó műemlékekről, nagy művészekről, tudósokról, történelmi személyiségekről” – méltatta a képzőművészt Lacza Tihamér.

Az ünnepség után megkérdeztük Fónod Zoltánt, hogyan emlékszik vissza a szerkesztőségünkben eltöltött időszakra. „Csak jóban emlékszem a Szabad Újságra. Örültem, hogy ott dolgozhattam. Tisztességes, gondolatokban gazdag emberekkel dolgoztam ott. A Szabad Újság azért is érdekes volt számomra, mert véleményem szerint többet adott, mint az Új Szó. Politikailag és kulturálisan is sokkal gazdagabb, színesebb volt. Megjelenési lehetőséget biztosítottunk mindenkinek, akinek volt mondanivalója, tekintettel arra, hogy tisztességes cikkek nélkül nem lehet újságot szerkeszteni. A Szabad Újság volt az a lap, amelyikben félelem nélkül, bár lett volna okunk időnként félelemre is, szabadon írhattunk” – fogalmazott Fónod Zoltán, és azt is elárulta: „A mai napig írok. Ha egy író embernek van mondanivalója, azt közölnie kell. Bármi is történjék, le kell írnia. Manapság ez ad nekem erőt” – búcsúzott az ünnepelt.

Neszméri Tünde

Fotó: a szerző

(Megjelent a Szabad Újság január 20-i számában.)