Nem egy újabb kerekasztalt szeretne az MKP

Menyhárt-Őry.JPG

Lesz magyar-magyar párbeszéd, és a Magyar Közösség Pártja abban bízik, hogy az első ilyen találkozó után továbbiakra is sor kerül – mondta el Menyhárt József, a párt elnöke azon a sajtóreggelin, amelyen a média képviselőivel az elmúlt időszak eseményeit értékelte, valamint az MKP-ra váró feladatokról is szólt.

A beszélgetésen Menyhárt József a párt elnöke és Őry Péter az Országos Tanács elnöke tájékoztatták az újságírókat. Szóba került, több olyan fontos témát vetett fel az MKP az elmúlt időszakban, amely fontos a magyarság szempontjából, de országos problémákat és több regionális kérdést is feszegettek. Az elnök elmondta, fontosak a nyelvhasználati kérdések, de ugyanúgy a kistérségeket érintőek, például egy vasúti szárnyvonal megszűnése is. Ha a leszakadó településeinket még azzal is sújtják, hogy a tömegközlekedési járatokat ritkítják, vagy teljesen megszüntetik, azzal a pártnak foglalkoznia kell.

Az MKP az elmúlt időszakban szót emelt több fontos kérdésben – emlékeztetett Menyhárt. Számos fontos témát sajtózott az MKP. Szó volt a műsorsugárzás arányosításáról, több nyelvhasználati témáról is szó esett, felvetették a bíróságok kapcsán a fordítások kérdését, az oktatásügy égető kérdéseit ugyancsak taglalta a párt.

Az MKP a jövőben szeretné tovább járni a régiókat, erre a közgyűlésen szavát adta a pártelnök, a mai napon a Galántai járásban tárgyal az elnökség egy része. A Losonci, a Nagyrőcei és az Érsekújvári járást még ebben a hónapban meglátogatja Menyhárt József. Ezek a látogatások már a megyei választásokra való felkészülést segítik. Decemberben több adventi rendezvényt is szervez az MKP, amelyeknek a közösségépítés lesz a legfőbb feladata, ezeken a rendezvényeken a családra helyezik a hangsúlyt a szervezők. Fontos a november 25-ei Gömöri Összetartozás Napja is. A november 17-ére meghirdetett ellenzéki tüntetésen is részt kíván venni az MKP. A tüntetés a Szlovák Nemzeti Felkelés terén lesz. Kassán november 20-án adják át a Pro Probitate – Helytállásért – díjat, amely szintén fontos társadalmi esemény – hangzott el a sajtóreggelin.

Magyar-magyar párbeszéd

Politikai szempontból nagyon fontos, hogy november 5-én, holnap időközi választásokat tartanak több településen, négyben vagyunk érdekeltek: Bodakon, Csatán, Rimaszécsen és Kistárkányban. A november 21-ére meghirdetett magyar-magyar párbeszéd a közösség szempontjából fontos esemény. Ezen a civil szervezetek képviselőin kívül a politikum is jelen lesz. Az első találkozón arra próbálnak rávilágítani: minek a következménye a magyarság nagyarányú fogyása. A másik fontos téma az oktatás lesz.

Menyhárt reméli: egy asztalhoz ül majd Dunaszerdahelyen, a magyar-magyar párbeszéden a civil szféra és a politikusok is, pártállástól függetlenül. A magyar nemzetiségű parlamenti és megyei képviselőkön kívül meghívást kaptak a magyar nemzetiségű államtitkárok és miniszterek is. Nem egy újabb kerekasztalt szeretne az MKP összehozni, hanem egy igazi párbeszédet elindítani, amelynek az eredménye a szakmai irány megfogalmazása. A párbeszédre meghívást kaptak a pártok képviselőin kívül az országos jelentőségű nagyobb civil szervezetek, az egyházak képviselői, Magyarország pozsonyi nagykövete, valamint a Selye János Egyetem rektora és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja. A visszajelzések pozitívak – mondta el az elnök. Menyhárt József ezért hiszi, hogy november 21-én nemcsak az MKP és a civilek ülnek majd le egy asztalhoz.

Nincsen előrelépés a magyar műsoridő kiterjesztésében

Őry Péter az Országos Tanács elnöke a nyelvhasználati kérdések problémaköréről szólt. A közszolgálati médiáról szóló törvény kapcsán felvetett problémára a minisztérium harminc napon túl válaszolt. Az MKP a rádió és televízió működését szabályozó törvényt és a műsorszórásról és műsorsugárzásról szóló jogszabályt kívánta összhangba hozni, mégpedig úgy, hogy a törvényben megfogalmazott szabályokat betartva a magyar kisebbség kapja meg azt a műsoridőt, amely a lakosság számát tekintve arányaiban jár. A minisztérium válasza elutasító volt, pontosabban azt írták le, miért nem lehet megoldani a felvetett problémát- emelte ki Őry Péter. Az OT elnöke kifejtette: további jogi lépéseken dolgozik a párt az ügyben.

Az OT elnöke azt is elmondta: jó lenne, ha a szlovák kormány nemcsak a szlovák államnyelvről szóló törvény betartását igyekezne betartatni, hanem odafigyelne a kisebbségi nyelvtörvény betartására is. Menyhárt József ezzel kapcsolatban kérte, ha bárkit sérelem ér, bátran forduljon a Magyar Közösség Pártjához.

http://felvidek.ma/2016/11/nem-egy-ujabb-kerekasztalt-szeretne-az-mkp/