Összefogás, közös akarattal

mkp-programbemutato-640x426.jpg

A Magyar Közösség Pártja nem volt része a szlovák törvényhozásnak az elmúlt hat évben, ennek ellenére jó eredményeket ért el a párt az európai parlamenti, a helyhatósági, a megyei választásokon, és Bárdos Gyula, a párt jelöltje is jó eredményt ért el az államfőválasztáson. Mondta Forró Krisztián kampányfőnök a múlt héten, Komáromban, a Tiszti Pavilon dísztermében tartott programbemutató előtt.

A Magyar Közösség Pártja választási programjával elsősorban Dél-Szlovákiát és a szlovákiai magyar választókat szeretné megszólítani, szem előtt tartva az országos jelentőségű kérdéseket is. A program a magyarság megtartó összetevőire irányulva hangsúlyozza, hogy mindazon tényezők, amelyek Dél-Szlovákia felemelkedésének feltételeit jelentik, az egész ország életszínvonalának növekedéséhez járulnak hozzá. A jellegzetesen közösségi igények figyelembevétele természetes velejárója a kisebbségi érdekképviseletnek. Ugyanakkor a program társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi, önkormányzati, egészségügyi és szociális kérdésekkel foglalkozó alfejezetei az állam összes lakosára érvényesek. Annak tudatában, hogy a kisebbségi közösségek minden tekintetben gazdagítják országukat, az MKP programja Szlovákia előrelépését szolgálja – ez a pár mondat olvasható a Magyar közösség Pártja programbemutatója előtt kiosztott programfüzetben.

A program egyes fejezeteit az alelnökök mutatták be, Farkas Iván a gazdasági és régiófejlesztési fejezetet. A felvidéki magyarság az ország déli járásaiban él, ahol a legmagasabb a munkanélküliség. Ebből az alaphelyzetből kiindulva az MKP szorgalmazza a munkahelyteremtést a dél-szlovákiai térségekben. A párt támogatja az előkészített zöldmezős és barna mezős ipari parkok létrehozását. Fejleszteni kell a déli régió infrastruktúráját is. A szociális segélyeken alapuló gazdaság helyett, munkán alapuló gazdaságot szeretne a párt. Ki kell alakítani a faluvállalatok jogi hátterét. Ösztönözni a helyi termékek, termékcsoportok, helyi értékek előállítását.

Az MKP szerint fontos lenne a családi adózás bevezetése, az egyéni adózók számára pedig a 10 százalékos adókulcs bevezetése. Ezzel az intézkedéssel igazságosabbá válna a közteherviselés.

Németh Gabriella a program szociális politika és az egészségügy fejezeteit ismertette. Farkas Ivánhoz hasonlóan, ő is a munkahelyteremtés fontosságára és a családok támogatására hívta fel a figyelmet. A párt célja a családsegítő támogatási rendszer, családbarát foglalkoztatás-politika, a tisztességes megélhetés és a méltóságteljes öregkor biztosítása. Az MKP támogatja új munkahelyek létesítését a magas munkanélküliséggel küzdő régiókban. Támogatja a rugalmas munkapiacot, a családbarát foglalkoztatást,

Javasolja a minimálbér emelését az átlagkereset 50 százalékára. Az MKP szorgalmazza a bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítését, és más családtámogató programok bevezetését is tervezi.

Az egészségügyi ellátáshoz való jogot az alkotmány biztosítja. Ezért nem szabad engedni, hogy az egészségügyet az anyagi lehetőségek és az évek óta tartó pénzhiány függvényében kezeljék, nem szabad engedni, hogy az orvosi ellátást a pénztelenségnek rendeljük alá. Az egészségügyi ellátó hálózatban szem előtt kell tartani az emberi dimenziót és a regionális elvet. Át kell gondolni a minimális ellátórendszert. A finanszírozás átláthatósága és hatékonysága érdekében be kell vezetni a DRG és az e-Health rendszert. Új alapokra kell helyezni a kórházak finanszírozását, megemelni a gyógyszerár-visszatérítést és kibővíteni a jogosultak körét. Rendezni kell az egészségügyben dolgozók bérét is.

A vidékfejlesztés, mezőgazdaság, környezetvédelem című fejezetet Miklós László ismertette. A mezőgazdaság, az erdő- és vízgazdálkodás, a környezet- és tájvédelem és az ezen ágazatokra épülő feldolgozóipar és szolgáltatások a legjelentősebb, sok helyen az egyetlen fellendülési lehetőséget jelentik a dél- és kelet-szlovákiai régiók számára – véli a volt miniszter. Az MKP ezért a mezőgazdasági termékek helybeni ipari feldolgozását ösztönzi majd. Munkahely- és jövedelemforrás az alternatív és megújuló energiaforrások kihasználása is, ezért mindenképpen élni kell ezekkel a lehetőségekkel.

Polgárközpontú, a természetes régiókon alapuló közigazgatás kialakítását és egyszerű ügyintézést szorgalmaz a párt – mondta el Őry Péter alelnök. A Magyar Közösség Pártja átlátható, mindenki számára elérhető rendszert szeretne a közigazgatásban. A párt célja az államigazgatási és önkormányzati szervek hatásköreinek átláthatóvá tétele, a feladat- és jogkörök finanszírozásának biztosítása. Ehhez többek között egyszerűbbé kell tenni a polgárok hivatali ügyintézését. A párt szerint nem jó az ország területi felosztása. Ezen mindenképpen változtatni kell. A régiók gazdasági fejlődését, a közösségek megtartását, a kulturális és turisztikai lehetőségek kiaknázását csak a természetes tájegységekre, gazdasági vonzáskörzetekre épülő regionális felosztás teszi lehetővé. Az MKP a kerületi államigazgatási és önkormányzati rendszer átalakítását javasolja. Ez a magyar közösség gondjaira is hosszú távú megoldást kínál. Ezért különleges jogállású regionális önkormányzatot (önkormányzatokat) kell kialakítani, amely pénzügyi, költségvetési önállósággal, gazdasági, területfejlesztési hatáskörökkel és az önálló működést biztosító jogkörökkel bír, hogy a régió ne legyen „áldozata” a kormány évtizedes alulfejlesztési politikájának. A helyi és a regionális önkormányzatok finanszírozását alapjaiban kell megváltoztatni. A helyi önkormányzatok mellett létre kell hozni a kisebbségi önkormányzatokat a szórvány- és peremvidéki kisebbségek számára. Önálló finanszírozással kell biztosítani a kisebbségek helyi kulturális, oktatásügyi önigazgatását. Ezért az MKP megalkotja majd a kisebbségi önkormányzatokról szóló törvényt.

A magyarság megmaradásának alapja a magyar iskolahálózat – a párt oktatási és kulturális programja ezért hangsúlyos szerepet kap, amelyet A. Szabó László ismertetett. Az MKP elengedhetetlennek tartja az oktatás, a tudományos kutatások és fejlesztések társadalmi prioritásként történő kezelését és az állam részéről azok kiemelt anyagi támogatását. Nemzeti önazonosságunk megőrzése és közösségünk fennmaradása, valamint értékeink megtartása és továbbfejlesztése megkívánja, hogy az anyanyelvhasználat, az oktatás, a kultúra és a tömegtájékoztatás terén haladéktalanul kiépítsük az önigazgatás jogi és intézményi keretrendszerét. Mindehhez szükségesnek tartjuk a nemzeti kisebbségek jogállásáról és védelméről szóló törvény elfogadását, a vonatkozó jogszabályok megalkotását és a rendszer működéséhez nélkülözhetetlen költségvetési keretek biztosítását.

Az MKP támogatja a minimális osztálylétszámokra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését, az iskolatanácsok jogköreinek visszaállítását, az állami pedagógiai programok és tantervek anyanyelvi oktatásra vonatkozó részének módosítását. Az MKP célja, hogy egyetlen gyermeknek se kelljen más nyelven tanulnia, mint amelyet családi és baráti körben használ.

Fontos a kisebbségi kultúrák támogatási rendjének megváltoztatása, önálló struktúra kialakítása, amely garantálhatná, hogy azok az intézmények, szervezetek, civil kezdeményezések és professzionális vagy amatőr csoportok kapjanak tevékenységükhöz megfelelő anyagi támogatást, amelyek a közösség életében játszott szerepük és aktivitásaik alapján leginkább érdemesek rá.

Az MKP szorgalmazza, hogy Szlovákia a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségei alapján nyilvánítsa a magyar nyelvet regionális nyelvvé, és ennek megfelelően minden téren maradéktalanul biztosítsa a nyelvi jogokat, valamint a magyar nyelv presztízsének emelését.

Az alelnökök után Berényi József pártelnök foglalta össze a párt prioritásait, amelyek négy alappilléren nyugszanak. Az első Szlovákia és az Európai Unió jövője. A második a gazdaság, a szociálpolitika és az egészségügy kérdésköre. A harmadik alappillér a régiónk felzárkóztatásáról szóló fejezet, a negyedik pedig a magyarság megmaradására összpontosít.

Berényi József szerint nem ilyen Európáról álmodtunk, amikor csatlakoztunk az Unióhoz. Nem olyan Unióhoz csatlakoztunk ahol félni kell, ahol a karácsonyi vásárokon fegyveres őrökkel találkozunk. Nem olyan Európát akarunk, ahol napokig elhallgatják, hogy nőket raboltak ki, molesztáltak és erőszakoltak meg. Békés Európát akarunk. A demográfiai hullámot nem a migránsokkal kell megfordítani, hanem gyermekvállalást ösztönző programokkal – véli a párt elnöke.

Az MKP számára kiemelten fontos a magyarság megmaradása, az elmúlt 20 év nagyarányú asszimilációját meg kell állítani. A párt programja a tavaly bemutatott dokumentumra alapul, amelyben megfogalmazták megmaradásunk és régióink felzárkózásának programját.

A Magyar Közösség Pártja listája nyitott, összefogáson alapul, hiszen független személyiségek is vannak a listán. Berényi József kiemelte a Mi Magunk Mozgalom, a Fontos Vagy! Mozgalom és a Független Fiatalok szerepét, de a Via Nova – ICS és a Csemadok tagjait is a listán találjuk. Berényi szerint fontos, hogy a lista első tíz helyén olyan fiatalok is vannak, akik ezelőtt nem politizáltak, illetve még jelöltek sem voltak. Miközben a lista végén volt államtitkár, miniszter és gyakorló polgármesterek is szerepelnek. Beszéde végén azt kérte, minél többen szavazzanak az MKP 21-es számú listájára.

A programbemutató előtt a résztvevők a komáromi Schola Mariana énekkar műsorát hallhatták Orsovits Yvett vezetésével, majd Vadkerti Imre énekelt. Az est házigazdája Erdélyi Klaudia volt.

Neszméri Tünde, fotó: a szerző

(Megjelent a Szabad Újság január 20-i számában.)