Szenczi Molnár Albert tanúságtétele

03 - Kassai Gyula.JPG

Szeptember 30-án ünnepélyes keretek között nyitották meg a negyvenhetedik Szenczi Molnár Albert Napokat Szenc város híres szülöttének köztéri szobránál. Szenci Molnár Albert magyar református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító volt. Munkásságáról minden évben megemlékeznek szülővárosában.

Az idei kulturális rendezvénysorozat megnyitóján Kassai Gyula lévai esperes mondott beszédet. Az esperes kiemelte, a lévai és a szenci magyarság szórványban éli mindennapjait. A jelen kihívása Kassai szerint, hogy korunk tele van megválaszolatlan kérdésekkel. Szenci Molnár Albert kora sok mindenre adhat választ.

Anyanyelvünk megtartása az egyik legnagyobb kihívásunk, a nyelvhatáron élőkkel együtt kell megtartanunk magyarságunkat. Kassai Gyula szobornál elmondott beszédében idézte a zsoltárfordító szavait. A 33 zsoltár ötödik énekét, mely így hangzik: „Mert mihelyt ő csak egy igét szól, Azonnal megleszen minden, És valamit ő megparancsol, Nagy hamarsággal meglészen. Pogányok tanácsát. És minden szándékát Az Úr megtöri, Magukban a népek. Amit elvégeznek, Semmivé tészi.”

Szenczi Molnár Albert életét a magyarság gyarapodására fordította, munkájának gyümölcsét mi élvezhetjük. Tőlünk ezért elvárhatja, hogy példaként tekintsünk rá, maradjunk magyarok, tartsuk meg magyarságunkat, harcoljuk ki önkormányzatiságunkat. Ne hagyjuk, hogy másodrangú polgárokként kezeljenek bennünket szülőföldünkön – emelte ki a lelkész. Az ünnepi beszéd után a civil szervezetek és a politikai pártok képviselői megkoszorúzták a szenci tudós köztéri szobrát.

A koszorúzás után a műsor Derzsi György „Szerelmem Sárdy„ című előadásával folytatódott a helyi művelődési házban. Az egyfelvonásos zenés naplóból a huszadik század első felének történései tárulnak a szemünk elé. A művész a nagymama naplójából idéz, ebből ismerhető meg nemcsak az asszonyi sors, de a mindennapok és Sárdy János élete is. Az előadás után az érdeklődők megtekinthették Kiss Márta dunaszerdahelyi képzőművész Kiskakas című kiállítását.

Az ünnepségen Korpás Árpád, az est műsorvezetője elmondta, a Csemadok elnöke Dunaszerdahelyen átvehette az Európai Polgári Díjat, a díj a Szenczi Molnár Albert Napok szervezőit is megilleti, hiszen a Csemadok munkásságát ismerték el ezzel a kitüntetéssel, amelyhez a Szenci járás Csemadok aktivistái is hozzájárultak.

Képek: https://drive.google.com/open?id=1quJCLU_ltH2Oxl-qc5SEMUf6aspFUWLl

http://felvidek.ma/2016/10/szenci-molnar-albert-peldat-mutat/