Ülésezett az MKP Gazdaságpolitikai és Régiófejlesztési Tanácsa

12-gr4.jpg

A Farkas Iván vezette gazdasági tanácsra az MKP elnökségi tagjai is meghívást kaptak, hiszen nagyon fontos témát kellett megtárgyalni, a Szlovák Köztársaság költségvetését, melynek sok "útvesztője" lehet.
Cikk az ülésről:
2010. december 2-án tanácskozott a Magyar Koalíció Pártja gazdaságpolitikai és régiófejlesztési tanácsa. Az első napirendi pont, Szlovákia 2011. évi állami költségvetésének tervezete felvezetőjében Farkas Iván, a tanács elnöke vázolta a párt meglátásait, elemezte a kormány tervezett intézkedéseinek hatását a társadalomra, vállalkozókra, mezőgazdászokra. A tanács tagjai megvitatták a költségvetés tervezetét, a párt hamarosan nyilvánosságra hozza álláspontját, mihelyt a pozsonyi törvényhozás elfogadja a jövő évi költségvetést.
A tanács megvitatta az Új Széchenyi Terv vitairatának kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programját. Az MKP elküldi a Nemzetgazdasági Minisztériumba ezzel kapcsolatos meglátásait, álláspontját. A szakmai tanács megvitatta továbbá a határon túli gazdaságfejlesztési támogatáspolitika tervezetét, amelyet a magyar kormányzat dolgozott ki. Slovák Gyula, a tanács tagja tájékoztatta a jelen levőket a Határon Átívelő Együttműködés Magyarország-Szlovákia Operációs Program éppen nyilvánosságra hozott 3. pályázati felhívásáról. Széleskörű változások várhatók a 3. pályázati felhívásnál, ezért tartalmas vita követte a beszámolót. Az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési tanácsa folyamatosan figyelemmel követi majd a pályázás körülményeit csakúgy, mint a Határon Átívelő Együttműködés Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna program pályázati felhívását. Ebben csupán két szlovákiai megye, Kassa és Eperjes megye érdekelt.
mkp.sk