Új tagokat választottak a Diákhálózat elnökségébe

Az idén 25 éves Diákhálózat megtartotta XXVI. Hallgatói Parlamentjét. A múlt hétvégén a Rakottyás-majoron megrendezett őszi ülésen ünnepélyes tisztújításra is sor került.

Szeptember 30. és október 2. között került sor a felsőoktatásban tanuló diákok érdekvédelmével, oktatásával és kulturális életével foglalkozó Diákhálózat Hallgatói Parlamentjének XXVI. rendes ülésére. A Diákhálózat aktivistái Rakottyás-majoron gyűltek össze, hogy megvitassák a szervezet elmúlt fél évének történéseit.

Az ülésen a Diákhálózat elnökségének több tagja is lemondott tisztségéről. Leköszönt Bilás Zsuzsanna, a kommunikációért és marketingért korábban felelős alelnök, Bógyi Csilla a SzakGyak koordinátora, Czímer Gábor oktatásügyi referens és Keszler Zoltán, a Gímesi Művelődési Tábor és Gólyatábor főszervezője. A leköszönő elnökségi tagok helyére új személyeket választottak a közgyűlés résztvevői. A kommunikációs és marketing alelnöki posztot Gyenge Veronika vette át, a Gímesi Művelődési Tábor és Gólyatábor főszervezője a jövőben Fodor Péter lesz. Oktatásügyi referensként Matus Dávid és Tomovič Miriam tevékenykedik majd, a marketing referensi pozícióba pedig Radics Rudolf került. Az újonnan megválasztott elnökségi tagok mindnyájan a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub aktív tagjai. Az ellenőri pozíciót a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub elnöke, Cseh Andrea vette át.

A hétvége folyamán az elnökség, illetve a programkoordinátorok beszámoltak féléves munkájukról és a jövőre vonatkozó terveikről. A szervezet összeállította programtervét, a tagszervezetek pedig beszámolót tartottak az elmúlt időszak eseményeiről – nyilatkozta Radics Rudolf.

Kotiers Róza, a Diákhálózat elnöke beszámolójában említést tett a Pozsonyi Magyar Szakkollégium megnyitásáról is. Az elnöknő a szakkollégium bemutatása mellett köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az intézmény létrehozásában.
A Hallgatói Parlamenten a Diákhálózat meghívására részt vett Žiaček Noémi, Gálffy Balázs és Szabó Miklós a pozsonyi Selye János Klub képviseletében. A medikusklub elnöknője beszámolt a szervezet működéséről és annak szakmai sikereiről. Rakottyás-majorra látogatott a hétvégén a komáromi Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának képviselete is Konkoly Attila és Jakab Csaba személyében. Az újonnan alakult győri Jedlik Ányos Diákkört Csörgey Tímea és Trencsik János képviselte – tájékoztatta a sajtót Radics Rudolf.

http://felvidek.ma/2016/10/uj-tagokat-valasztottak-a-diakhalozat-elnokse...