Vyhlásenie Rady pre sociálnu politiku a rodiny SMK

Tlačová správa

Strana maďarskej koalície víta krok vlády, ktorým pre absolventov ukladá vstup do II. piliera dôchodkového zabezpečenia za povinný, resp. umožní aj prípadné vystúpenie z tohto piliera. Vyzývame však Ministerstvo sociálnych vecí, aby systém otvorili aj pre tých mladých absolventov, ktorí zameškali vstup do druhého piliera, a aby bol vstup povinný aj pre nich, tým pádom by neboli poistení iba v štátnom dôchodkovom poistení.

SMK víta opatrenie vlády, ktorým osobám v predčasnom dôchodku neumožňuje poberanie dôchodkov popri zamestnaní, pretože predčasný dôchodok by mal pomáhať nezamestnaným osobám, ktoré prácu nenájdu kvôli svojmu veku.

Nesúhlasíme so znížením ochrannej doby pri práceneschopnosti po zrušení pracovného pomeru na 7 dní. Podľa vlády sa ochranná doba musela skrátiť preto, lebo to mnohí zneužívali, avšak týmto opatrením sú postihnutí ľudia, ktorí by lekársku a sociálnu starostlivosť skutočne potrebovali, avšak bývalí zamestnanci, ktorí systém zneužívali, budú túto možnosť naďalej využívať.

Podľa nášho názoru opatrenie vlády, podľa ktorého: štát bude za vlastných poistencov od januára platiť ako odvody na zdravotné poistenie namiesto doterajších 4,78 percenta celoštátnej priemernej mzdy len 4,32 percenta, teda 32,16 eur mesačne namiesto doterajších 34,56 eur, dostane zdravotné poisťovne do ťažkej situácie. V zdravotníctve sa aj tak vytvorili dlhé čakacie listiny, a v dôsledku tohto bude treba čakať na jednotlivé zákroky ešte dlhšie, a zamestnanec sa takto môže stáť trvale práceneschopným.

Vyzývame vládu, aby pri zmene Zákonníka práce nezohľadnila len záujmy zamestnávateľov, a nezrušila odstupné, resp. výpovednú dobu, toto opatrenie totiž nijako nemotivuje zamestnávateľov k vytváraniu nových pracovných miest, to znamená, že sa tak trh práce nestane pružnejším. Vláda by mohla vytváranie nových pracovných miest motivovať tým, že by podporovala ich vytvorenie. Považujeme za poľutovaniahodné, že v tejto ťažkej situácii, keď sa miera nezamestnanosti približuje k 13 percentám, vláda neposkytne podporu na projekty, resp. spoločnostiam, ktoré nové pracovné miesta vytvárajú.

Bratislava, 19. januára 2011

Tünde Neszméri a Rada pre sociálnu politiku a rodiny SMK